2014-06-24 10:41 #0 av: Saffran0Spice

Här hittar du olika saker som kan var en stor fara för ditt djur.

Alla djur tål olika saker, vissa klarar en del som för andra är dödligt. Läs därför på mycket om just ditt djur och vad denna klarar av. Här nedan följer några saker som är farligt för dom flesta djur.

Lök

Alla former av lök, även behandlad lök (rostad, torkad eller stekt). Lök innehåller näringssaltet thiousulfat och hundar saknar det enzym som bryter ned detta ämne.

Med lök menas alla sorters lök såsom vitlök, gul lök, charlottenlök, gräslök. Samt dom flesta lökväxter (tulpanlök, blomlökar m.m.). 

Det ger bland annat förändringar i de röda blodkropparna som i sin tur påverkar syreupptagningsförmågan. Blodet kan bli syrefattigt och leda till skador på organ.

Symptom:

Vanliga symtom vid lökförgiftning är att hunden blir trött, orkar mindre, får sämre kondition, flåsar mer och får mindre aptit.

– Vid en akut förgiftning kan en stor mängd hemoglobin gå sönder på en gång och då kan hundens urin vara rött.

Choklad

Kakaon i choklad innehåller teobromin, vilket djur inte kan bryta ner , ( hundchoklad innehåller ej teobromin)

OBS! - Ju mörkare choklad desto mer kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk.

Symptom:

Kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakningar, oro och rastlöshet, riklig salivproduktion (dregel) och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symtom tillstöta som andnöd och astma-liknande anfall, till och med hjärtstopp.

Xylitol:

Xylitol är ett vanligt sötningsmedel som används i sockerfritt godis och tuggummi.

Symptom:

inom loppet av 30 minuter, från det att djuret satt i sig ämnet, kan det börja kräkas, bli slö och få svårt att gå och stå. I allvarliga fall kan djuret få kramp eller drabbas av medvetslöshet. I vissa fall kan djuret även drabbas av leverproblem och tex en hund på tio kilo kan drabbas av symptom redan vid två till tre tuggummi.

- Beroende på mängden xylitol hunden ätit kan man ibland ge socker till hunden för att få den att bli bättre igen. Är det en större mängd xylitol hunden fått i sig eller om sockertillskottet inte hjälper bör man uppsöka veterinär.

Vanliga symptom är hos djur med xylitolförgiftning är kramper, medvetslöshet, leverproblem, kräkning, slöhet, balanssvårigheter.

Salt

detta kan användas till att få hunden att kräkas om din hund ätit någon som inte ska komma ner i tarmarna.

Kryddor

Även kryddor som inte är starka kan utgöra en stor fara, ge därför helt okryddat till djur.

Bittermandel

Innehåller farliga mängder av ämnet cyanid och kan snabbt bli dödligt även i små mängder.

Jäst

Bildar alkohol som kan skada magsäcken, inre slemhinnor i tarmsystemet och blodkroppar. Djuret kan bli svullen och ''gasig'' med mycket obehag och magont.

Ojäst deg

kan leda till berusning hos hundar. Jästsvamparna i degen tål miljön i magsäcken och kan fortsätta att jäsa, det bildas alkohol och hunden blir berusad.

Svamp

Flera sorter av vanlig ätlig svamp är farligt för djur, så undvik helst all svamp.

Symptom:

Kräkning och diarré, kan påverka djurets centrala nervsystem vilket kan göra djuret hängig och att det dreglar mycket. Hjärta, lungor, blodkroppar, njurar, lever kan skadas svårt.

Röd Flugsvamp innehåller ett gift som heter Muska-(rin)(nin). Motgift för denna svamp heter Atropin - därför är det mycket viktigt att meddela en veterinär om djuret fått i sig flugsvamp så att denna ordnar fram motgift.

Alger

Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med höga halter av algtoxiner från blågröna alger (cyanobakterier) riskerar att bli sjuka. Den vattenmängd som krävs för svår påverkan varierar kraftigt beroende på vilka blågröna alger som blommar och hur mycket gift som producerats för tillfället.

Tänk på att alltid skölja din hunds päls efter ni vart och badat och torka den ordentligt för att undvika bla vattensvans och fukteksem.

Symptom:

Kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon kan komma inom några timmar till ett halvt dygn. I allvarliga fall kan förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador, lungpåverkan och blödningar från mage och tarm tillstöta. Förlamningar och kramper kommer ofta snabbt, medan de övriga symtomen kan dröja något dygn. Dödsfall bland djur förekommer.

Tea-treeolja

Avokado

Bakpulver & Bikarbonat

Muskot


Nikotin
Även andra nikotinpreparat, ex snus.
Snus har mycket hög nikotinhalt och tas upp mycket fortare av kroppen än cigaretter.

Symptom:

Kräkningar, andningssvårighet, hjärtpåverkan (hjärtstopp, hjärtklappning, permanenta skador m.m.), slöhet, oro och obehag.

Gravljus

Innehåller giftiga ämnen som kan ge svåra inre skador på organen.

Kottar

Kan mekanisk vara mycket farliga pga formen glider lätt ner åt ena hållet men stoppar åt andra.

Roguefordost

Roguefordost är en grönmögelost, man ska vara mycket försiktig med mögelostar och ostar i sig då de innehåller bla väldigt mycket salt.

Aprikos, körsbär, fikon, plommon, äpple & liknande frukt

Dessa innehåller till viss mängd ämnet cyanid och är en stor risk med sina kärnor som lätt kan fastna i halsen.

Vindruvor

Kan ge Njurskador. Exakt vad det är i vindruvor och russin som ger uppskov till njurskador på hunden vet man än så länge inte.

Russin

Väldigt farligt, kan göra ett djur döende väldigt fort om detta inte klarar av dess innehåll - vilket mycket få arter klarar av.

Saffran

Mycket giftigt även i liten mängd. Detta är även giftigt för småbarn.

Nötter

I julnötter är det väldigt höga halter av mögelsporer vilket kan ge andnöd och allergiska reaktioner.

Senap

Inte dödligt, dock kan djuret bli väldigt sjukt av detta. Senap kan dock användas som kräkmedel på rådfrågan med veterinär först!

Avloppsrengöring, rengöringsmedel, klorerande rengöringsmedel, tvättmedel, & diskmedel.

Glykol

Blir lätt dödligt, en dödlig dos är 6.6 ml/kg kroppsvikt på djuret - ju mindre djur, ju fortare blir det dödligt. Gykol är även (tyvärr) eftertraktat hos djur, speciellt hundar, då det har en sötaktig smak som lockar.

Insektsmedel & växtnäring (ex Blåkorn)

Kan tas upp i tramdynorna, via hudkontakt eller om djuret på något sätt råkar slicka i sig detta (tvättar sig). 

Medicin för människor

Aldrig utan att prata med en veterinär.

Råttgift

Innehållande warfarin, kumatetralyl och så kallade "superwarfariner", till exempel bromadiolon och difenakum, godkända för utrotning av råttor och möss. Dessa preparat hämmar blodets förmåga att levra sig vilket kan leda till blödningar.

Symptom:

Blödningar orsakade av dessa preparat uppkommer som regel 1-3 dagar efter förtäringen. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken och beskedliga blödningar från slemhinnor i nos, munhåla och svalg, blod i avföring och urin till massiva blödningar i inre organ. Tillståndet kan bli livshotande. En blödning i en led kan förorsaka hälta och smärta

Svavelsyra

Ex blyackumulator (bilbatterier) och batterier.

Toalettdoftmedel & sprayer

Kan ge frätskador på slemhinnor och hudirritation, även andnöd är vanligt.

Svampbekämpningsmedel

Vissa av dessa medel innehåller kvicksilver.

Växter

Julstjärna, prickblad , och dom flesta växter med vit växtsaft.
Fler växter hittar du här
http://charlott.no/toxipet/planter5db7.html?cmd=list&order=nnavn

Fyrverkeripjäser & hylsor

Mycket giftigt och dödligt, innehåller bla farliga mängder av ämnet Bromin.

Vitaminpreparat för människor

Brustabletter avsedda för människor, även vattenlösliga såsom C-vitamin, B-vitamin som kan verka harmlösa men kan ge njur och leverskador vid felaktig tilldelning .

Flamskyddsmedel
Detta är farligt för människor, djur och natur och skall därför användas försiktigt och efter bruksanvisningar!
Skulle ditt djur få i sig detta ämne så kan den drabbad av hormonrubbningar och andra problem under väldigt lång tid efteråt. Detta pga av att de flesta flamskyddsmedel innehåller ämnen som faster sig på fettceller och blir kvar länge i kroppen.

Silikon & Latex
Vid användning av Silikon och latex där djuret kan komma i kontakt med dessa (akvarier, terrarier osv.) så använd de sorter som är avsedda för dessa ändamål.

Lim
Olika lim är olika farliga, många  kan orsaka frätskador, allergiska reaktioner och förgiftning. Dock finns det giftfria lim och mindre farliga. Hör i butiken vilka de kan erbjuda för erat ändamål och vilka som är minst farliga för djur.


Här finns det nummer till giftcentraler och veterinärer där man kan rådgöra om något specifikt ämne eller gift som djuret kan ha fått i sig och vad man skall göra.

http://www.giftinformation.se/

http://www.giftinformation.se/intro.asp?CategoryID=6334

http://www.distriktsveterinarerna.se/dv/veterinarmottagningar/kontakt-veterinarmottagning.html