2014-07-14 10:10 #0 av: Saffran0Spice

Kort om hur man läser stickmönster

Instruktionerna i en stickbeskrivning kan antingen vara i skriven text eller diagram. Oavsett vilken typ av mönster det är. Det bästa sättet att lära sig följa ett mönster är att sticka en provlapp.

Den som kan lägga upp, sticka räta och aviga maskor samt maska av, kan också läsa enkla stickinstruktioner med olika kombinationer av räta och aviga maskor. Det handlar bara om att följa instruktionerna steg för steg och vänja sig vid förkortningarna. Till en början räcker det med "1rm" betyder en rät maska "2 rm" betyder två räta och så vidare. Samma sak gäller för aviga maskor. "1 am" betyder en avig maska. "2 am" betyder två aviga och så vidare. 
För att börja sticka ett mönster lägger man upp det antal maskor som anges, med det garn man valt och den rekommenderade storleken på stickorna. Sticka maskorna varv för varv, och upprepa varven så många gånger som det står i mönstret, så kommer arbetet att växa nedanför stickorna. När arbetet mäter önskad längd maskar man av.

Så läser man diagram. 

Stickinstruktionerna i ett mönster kan också visas i ett diagram. Somliga stickade föredrar att sticka efter diagram eftersom dom är enkla att läsa och bygger upp en visuell bild av hur maskorna upprepas som är lätta att komma ihåg. Även i stickdiagram brukar det stå angivet hur många maskor som ska läggas upp. Om det inte gör det kan man räkna ut antalet maskor med hjälp av diagrammet, där antalet maskor som ska upprepas är tydligt markerade. Multiplicera antalet maskor i diagrammet plus eventuella kantmaskor (också markerade) och lägg upp så många som behövs. Varje ruta motsvarar en maska och varje horisontell rad med rutor motsvarar ett varv. 

Läs alla udda varv (vanligtvis rätsidan) från höger till vänster och alla jämna varv (vanligtvis avigsidan) från vänster till höger.

Text skriven av - majkatt, sajtvärd på Stickning.Ifokus
http://stickning.ifokus.se/articles/538849d08e0e742867000006-sa-laser-man-stickmonster?articles-1

Tack majkatt för att Djurpyssel.Ifokus fick ta denna information!